<< Vissza
Szerződésminta gépjármű tulajdonjogának átruházásához

A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm.rendelet) 2. § (1) értelmében a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését – a változástól számított nyolc napon belül – az eladó tulajdonos a tulajdonjog változásáról készült, a 3. §-ban meghatározott tartalmú teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtásával vagy megküldésével teljesíti.

A Korm. rendelet  5. §-a értelmében ha a magánokirat nem felel meg az e rendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek, azt a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználás céljából joghatás kiváltására alkalmatlannak kell tekinteni. Ez esetben a változás bejelentésére irányuló közlekedési igazgatási eljárásban az eljáró hatóság a nyilvántartásba történő bejegyzést elutasítja, egyben felszólítja az ügyfelet az e rendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtására, valamint felhívja az ügyfél figyelmét a késedelmes bejelentés jogkövetkezményeire.

A jármű tulajdonjogának változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat 2013. február 1-jétől hatályos változásoknak megfelelő adattartalmú mintája a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által üzemeltetett www.okmanyiroda.hu honlapon elérhető.

A mellékelt gépjármű tulajdonjog átruházási minta letölthető az Önkormányzat/Formanyomtatványok/Általános nyomtatványok menüpontból.

Felhasználó név Jelszó Elfelejtett jelszó    Regisztráció


Eddigi hozzászólások