<< Vissza
Álláspályázat - óvodapedagógus Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda-Bölcsőde és Óvoda Intézmény

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Tiszaugi Tagintézménye

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6064 Tiszaug, Móra Ferenc út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-7 éves korú óvodás gyermekek óvodai nevelése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Óvodapedagógus,

•         önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány,iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatok

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, fejlesztő pedagógia,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 13. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takácsné Zarnócz Éva nyújt, a 06706030820 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda-Bölcsőde és Óvoda Intézmény címére történő megküldésével (6064 Tiszaug, Móra Ferenc út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-307/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Takácsné Zarnócz Éva részére a tiszaugiovi@freemail.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Takácsné Zarnócz Éva, Bács-Kiskun megye, 6064 Tiszaug, Móra Ferenc út 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Rövid meghallgatás után, 15 perces gyermeki tevékenység kezdeményezése gyermekcsoportban

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.tiszuag.hu - 2018. május 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 
Felhasználó név Jelszó Elfelejtett jelszó    Regisztráció


Eddigi hozzászólások