<< Vissza
Álláspályázat intézményvezetői munkakörre

Álláspályázat intézményvezetői munkakörre
 
 Tiszaug Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

                          

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Berecz Skolasztika Szociális Intézmény

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc utca 49.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézmény vezetésével járó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         Vezetői tapasztalat szociális területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Motivációs levél.

•         Részletes szakmai tevékenységet is magába foglaló önéletrajz

•         Ellátandó feladatkörrel kapcsolatos elképzelések,

•         Iskolai végzettséget, pályázati feltételeknek való megfelelést tanúsító dokumentumok másolata,

•         Nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik,

•         1/2000. SZCSM. (I.7.) rendelet 3. mellékletében meghatározott iskolai végzettség,

•         magyar állampolgárság,

•         cselekvőképesség,

•         büntetlen előélet.

•         Erkölcsi bizonyítvány vagy annak beszerzéséről a nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lajos Krisztina nyújt, a 0670/3820599 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Tiszaug Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc utca 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TU/1045/2018. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

•         Elektronikus úton dr. Lajos Krisztina részére a jegyzo@tiszaug.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: dr. Lajos Krisztina, Bács-Kiskun megye, 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc utca 51. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.tiszaug.hu - 2018. június 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
Felhasználó név Jelszó Elfelejtett jelszó    Regisztráció


Eddigi hozzászólások