Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA
 
A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL
 
 
A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé.
 
Az intézmény megnevezése: Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde,
 
Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény
 
Rövid neve: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
 
Az intézmény címe: 6065 Lakitelek, Kiss János utca 1/a
 
telefon: 06-70-9344-404
 
e-mail: ovoda@lakitelek.hu
 
Alapító okirat száma: 119/2013. (V.17.) határozat
 
OM azonosító. 202135
 
 
Tagóvodák címe, elérhetősége: Lakitelek:
 
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 6065 Lakitelek, Kiss János utca 1/a tel: 06-70-9344-404
 
e-mail: ovoda@lakitelek.hu
 
 
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 102. tel: 06-70-9344-405
 
e-mail: regiovoda@pr.hu
 
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
 
6065 Lakitelek, Petőfi Sándor utca 2. tel: 06-70-4508-375
 
e-mail: bolcsode@lakitelek.hu
 
Nyárlőrinc:
 
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Nyárlőrinci Tagintézménye 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 11.
 
tel: 06-70-9300-120
 
e-mail: ovoda.nyarlorinc@gmail.com Tiszaug:
 
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Tiszaugi Tagintézménye
 
6064 Tiszaug, Móra Ferenc utca 2. tel: 06-56-328-240
 
e-mail: tiszaugiovi@freemail.hu
 
Óvodai és bölcsődei beírtakozás:  Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
 
Óvodánk felveszi azt, a gyermeket, aki adott év augusztus 31-ig betölti a három évet. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
 
Az óvodai és bölcsődei beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai és bölcsődei beiratkozás idejérõl, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggõ eljárásról a beiratkozás elsõ határnapját megelõzõen legalább harminc nappal hirdetményt tesz közzé a társult települések honlapján, a helyben szokásos módon. A szülők Jelentkezési lap kitöltésével jelzik a felvételi szándékukat.
 
Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok: Szervezeti és Működési Szabályzat
 
Pedagógiai Program Házirend
 
Éves munkaterv
 
A dokumentációknak intézményünk vezetői irodájában, nevelői szobájában, szülői fogadó szobában és a honlapunkon biztosítunk nyilvánosságot. A Házirend egy példánya - minden szülő számára a beiratkozáskor átadásra kerül, melynek átvételét aláírásával igazolja.
 
Az intézményben dolgozók száma: 55
Óvodapedagógusok 25
Ebből szakvizsgázott 13
Ebből vezető óvodapedagógus 4
Kisgyermeknevelő 8
Dajkák 12
Ebből dajkai végzettséggel 5
Ebből csecsemő és kisgyermekgondozó 1
végzettséggel
Ebből érettségizett, dajkai végzettséggel 3
Ebből érettségizett, pedagógiai asszisztens 1
végzettséggel
Ebből érettségizett 1
Ebből szakiskolai végzettséggel 1
Óvodatitkár 1
Pedagógiai asszisztens 3
Technikai dolgozók 6
Ebből karbantartó 1
Ebből konyhai kisegítő 1
Ebből bölcsődei technikai dolgozó 1
Ebből kisegítő 3
 
 
Óvodai csoportok száma és létszáma
Lakitelek
Óvodai csoportok 7 csoport 165 fő
Bóbita csoport 25
Katica csoport 23
Margaréta csoport 22
Mazsola csoport 23
Napsugár csoport 22
Pillangó csoport 25
Vackor csoport 25
Bölcsődei csoportok 4 csoport 38 fő
Katica csoport 9
Mókus csoport 10
Micimackó csoport 9
Süni csoport 10
Nyárlőrinci Tagóvoda 4 csoport 88 fő
Csiga csoport 20
Katica csoport 23
Maci csoport 23
Nyuszi csoport 22
Tiszaugi Tagóvoda 1 csoport 20 fő
Süni csoport 20
 
 
 
Étkezési térítési díjak:
 
tízórai ebéd uzsonna összesen
Lakiteleki Tagóvoda 90.- 250.- 75.- 415.-
Nyárlőrinci Tagóvoda 74.- 252.- 74.- 400.-
Tiszaugi Tagóvoda 93.- 275.- 67.- 435.-
Lakiteleki Bölcsőde 75.- 210.- 65.- 350.-
 
Egyéb díjfizetési kötelezettség:
 
Lakiteleki Óvoda bölcsődéjében
 
Intézményi térítési díj (gondozási díj): 300.- Ft/nap
 
Az Önkormányzat 27/2014.(IX.05) rendelete alapján a bölcsődei gondozási díjat nem kell megfizetni azokra a napokra, amikor a gyermek hiányzása igazolt hiányzás. Igazolt hiányzásnak minősül, ha a szülő gyermeke betegségéről orvosi igazolást ad le.
 
Az óvodai nevelési év rendje: a nevelési év: 2016. 09. 01 – 2017. 08. 31-ig tart
 
 
A tagóvodák nyitva és zárva tartása, melyet fenntartónk határoz meg:
 
Napi nyitva tartások
Lakiteleki
- óvoda 6.30-17.30
- bölcsőde 6.30-17.00
Nyárlőrinci tagóvoda 6.30-17.30
Tiszaugi tagóvoda 6.30-16.30
 
Az év végi ünnepek közti munkanapokon bölcsődénk és óvodáink zárva tartanak.
 
Az óvoda nyári zárása:
 
Lakiteleki tagóvoda (bölcsőde és óvoda): 2017. augusztus 21 - augusztus 31-ig
 
Nyárlőrinci tagóvoda: 2017. augusztus 01 - augusztus 31-ig
 
Tiszaugi tagóvoda: 2017. augusztus 01 - augusztus 31-ig
 
A zárva tartások időpontjáról a jogszabályoknak megfelelően, a fenntartói döntést követően, legkésőbb 2017. február végéig tájékoztatjuk a szülőket.
 
 
 
Ünnepek. megemlékezések rendje:
 
 
 
Lakitelek óvoda
 
Mikulás 2016. december 06.
 
Luca napi táncház 2016. december 16.
 
Karácsonyi ünnepség 2017. december 20.
 
Farsang farka és jelmezes mulattság 2017. február 24.
 
Állatalakoskodás 2017. február 28.
 
Gergely járás 2017. március 10.
 
Március 15. 2017. március 13.
 
Víz világnapja 2017. március 22.
 
Húsvét 2017. április 16.
 
Föld világnapja 2017. április 24.
 
Anyák napja 2017. május első hete
 
Madarak és fák napja 2017. május 10.
 
Évzáró/ új óvoda/ 2017.június 01.
 
Évzáró / régi óvoda/ 2017. június 02.
 
 
 
Lakitelek bölcsőde
 
Mikulás 2016. december 05.
 
Karácsonyi ünnepség 2017. december 20.
 
Farsang 2017. február 24-ig
 
Március 15. 2017. március 13.
 
Húsvét 2017. április 12.
 
Anyák napja 2017. május első hete
 
Gyereknap 2017. május 25-26
 
Búcsú a bölcsődétől 2017.június 09.
 
 
 
Nyárlőrinc
 
Mikulás 2016. december 6.
 
Karácsony 2016. december 19.
 
Farsang 2017. február 17.
 
Szülői Szervezet bálja 2017. február 11.
 
Március 15. 2017. márc. 14.
 
Víz világnapja 2017. márc. 21.
 
Húsvéti készület 2017. április 1. hete
 
Föld napja 2017. ápr. 21.
 
Anyák napja 2017. május 3, 4, 10, 11. csoportonként
 
Gyermeknap 2017. máj. 19.
 
Évzáró családi nap 2017. május 27.
 
 
 
Tiszaug
 
Mikulás 2016. december 6.
 
Karácsony 2016. december 21.
 
Farsang 2017. február 15.
 
Gergely járás 2017. március 10.
 
Március 15. 2017. március 14.
 
Víz világnapja 2017. március 22.
 
Húsvéti készület 2017. április 14.
 
Föld napja 2017. április 21.
 
Anyák napja 2017. május első hete
 
Gyermeknap 2017. június első hete
 
Évzáró 2017. június 2.
 
Nevelésnélküli napok:
Lakitelek
 
2016. október 03. 1 nap: Nevelőtestületi értekezlet: Éves munkaterv elfogadása
 
2017. január 27-ig 1 nap: Nevelőtestületi értekezlet: Féléves értékelés
 
2017. április 12. 1 nap: Nevelőtestület képzési napja
 
2017. június 16. 1 nap: Nevelőtestület tanulmányi útja
 
2017. június 19. 1 nap: Nevelőtestületi értekezlet: Éves értékelés
 
Nyílt napok időpontja
Lakiteleki óvoda 2016. október 13.
2017. április 4-5.
Nyárlőrinci tagóvoda 2016. november 10.
2016. november 15.
2016. november 16.
2016. november 17.
2016. november 20.
2017. március 1.
2017. március 2.
2017. március 8.
2017. március 21.
2017. március 27.
Tiszaugi tagóvoda 2016. október 28.
2016. december 22.
2017. április 14.
2017. április 19.
 
( A közzétételi lista olvasható www.nyarlorinc.hu, www.tiszaug.hu)