Kategóriák
Egyéb kategória

Minibölcsőde létrehozása Tiszaugon

Minibölcsőde létrehozása Tiszaugon

TOP projektek

Projektazonosító:

TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00047

Kedvezményezett:

Tiszaug Község Önkormányzata

Település:

Tiszaug

Forrás:

ERFA

Program:

TOP

Támogatási arány:

100%

Támogatási összeg:

129 853 668 Ft

Megvalósítás kezdete és vége

  1. 04. 30.-2023. 12. 08.

Státusz:

Lezárt

 

A projekt célja: A bölcsődék fejlesztésével a települések népességmegtartó képességének, a fiatal, képzett munkaerő megtartó lehetőségeinek növelése.

A projekt tartalma: A helyi szükségletekre és településszerkezetre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítása Tiszaug településen jelenleg nem működik bölcsőde. A projektben tervezzük az önkormányzati fenntartású Szivárvány Óvoda és Bölcsöde Tiszaugi Tagintézménye (6064 Tiszaug, Móra F. u. 2 127/3 hrsz.) működtetésében, új mini bölcsőde létrehozását. Tiszaug Község Önkormányzata új mini bölcsőde épület tervezésére adott tervezési megbízást. A tervezett mini bölcsőde épület 7 fős bölcsődei csoportot a 2 fős személyzeti létszámmal a vonatkozó előírásoknak megfelelően fog tudni fogadni. A kiszolgálóhelyiségek egy része közös (konyha, irodák, személyzeti szociális blokk), egy része az új épületrészben biztosított.

A projekt várható eredménye: A demográfiailag növekvő, vagy stagnáló népességű településeken lévő intézmények fejlesztéseinek, valamint a magas számú hátrányos helyzetű gyermekkel rendelkező intézmények fejlesztéseinek támogatásával a régión belüli társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek és a korszerű bölcsőde megteremtése a régió hosszú távú versenyképességéhez járul hozzá. A tervezett beruházás hozzájárul a gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez a bölcsődei ellátás fejlesztésével.

HÍREK

2021.05.28

Tiszaug Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-1.4.1-19 – Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című felhívásra. Az 50 000 000 millió forintos, vissza nem térítendő uniós forrásnak köszönhetően a településen minibölcsőde létrehozása fog megvalósulni.

2023.12.08.

PROJEKTZÁRÁS

Tiszaug Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE felhívásra „Minibölcsőde létrehozása Tiszaugon” címmel (projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00047). A 50,00 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós forrásból, valamint 79,85 Ft TOP hazai társfinanszírozásból finanszírozott projekt fő célja egy korszerű bölcsőde megteremtése.
Az Önkormányzat küldetésének tekintette, hogy a szükséges alapfokú nevelési szolgáltatásokat biztosítani tudja a község minden arra rászoruló lakójának.

A projektben az önkormányzati fenntartású Tiszaugi Óvoda (6064 Tiszaug, Móra F. u. 2 127/3 hrsz.) bővítése valósult meg, egy új mini bölcsőde megépítésével.

A mini bölcsőde épülete 7 fős bölcsődei csoporttal a 2 fős személyzeti létszámmal rendelkezik. Megépítésre került egy konyha, irodák, személyzeti szociális blokk, akadálymentes wc, öltöző, fürdő és egy tároló is.

A megvalósult beruházás hozzájárul a gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez és a vidék népességmegtartó erejéhez.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Kategóriák
Egyéb kategória

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00018 záró sajtóközlemény

Záró sajtóközlemény

 

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00018

 

2023.11.27.

 

A projekt keretében megvalósult két önkormányzati tulajdonú tiszaugi utca, a Bem József és Kis-Tisza utak felújítása. A felújítás belterületi közutak fejlesztése, korszerűsítése hozzájárult a lakóterületekkel való kapcsolatok javításához, a meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztéséhez. Tiszaug Község Önkormányzata a TOP-Plusz felhívás keretében, a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00018 projekt megvalósításával újította fel az érintett útszakaszokat, amelynek állapota az elmúlt hosszú évtizedekben meglehetősen leromlott. Az önkormányzat korlátozott erőforrásai nem tették lehetővé az útszakaszok burkolatainak minőségi újjáépítését. A projekt keretében a felhasznált forrás 49 936 357 Ft volt. A projekt megvalósítása az Európai Unió társfinanszírozásával és Magyarország Kormányának hozzájárulásával valósul meg. A projekt megvalósítása az érintett belterületi lakóutak meghatározott szakaszának fejlesztését, korszerűsítését szolgálta. A projekt keretében a közintézmények, közszolgáltatást nyújtó intézmények, turisztikai és vendéglátóipari létesítmények megközelíthetősége is javult, az adott útszakaszhoz kapcsolódó lakóterületek megközelíthetőségének javítását is figyelembe véve. Fentieken túl a belterületi úthálózat minőségi fejlesztése valósulhatott meg, ezáltal segítve a biztonságos közlekedés létrejöttét, a megfelelő minőségű útburkolat biztosítását.

 

 

 

További információ kérhető:

 

Tiszaug Község Önkormányzata

cím: 6064 Tiszaug Rákóczi F. út 51.

e-mail: polgarmester@tiszaug.hu

tel: 56/328-001

Kategóriák
Egyéb kategória Hírek

HVI határozat a megválasztható önkormányzati képviselők számának megállapításáról

2/2023. (X.25.) HVI_vezetői határozat 

Kategóriák
Egyéb kategória

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

A típusú pályázati kiírás: BursaA

B típusú pályázati kiírás: BursaB

Kategóriák
Hírek

TOP_PLUSZ Belterületi útfejlesztés Tiszaugon

TOP_PLUSZ Belterületi útfejlesztés Tiszaugon

Kategóriák
Hírek

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00018 Belterületi útfejlesztés Tiszaugon

Sajtóközlemény

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00018

 

A projekt keretében megvalósítani kívánt utak felújítása két önkormányzati tulajdonú belterületi közút (Bem József utca és Kis-Tisza utca) fejlesztését, korszerűsítését jelenti. A felújítás hozzájárul a lakóterületekkel való kapcsolatok javításához, a meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztéséhez. Tiszaug Község Önkormányzata a TOP-Plusz felhívás keretében, a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00018 projekt keretében kívánja felújítani az érintett útszakaszokat, amelynek állapota az elmúlt hosszú évtizedekben meglehetősen leromlott, az önkormányzat korlátozott erőforrásai pedig nem tették lehetővé az útszakasz burkolatának minőségi újjáépítését. A projekt keretében tervezett felhasznált forrás 50 000 000 Ft. A projekt megvalósítása az érintett Kis-Tisza utca és Bem József út belterületi lakóutak meghatározott szakaszának fejlesztését, korszerűsítését szolgálja. A projekt keretében közintézmények, közszolgáltatást nyújtó intézmények, turisztikai és vendéglátó-ipari létesítmények megközelíthetősége segíthető elő, az adott útszakaszhoz kapcsolódó lakóterületek megközelíthetőségének javítását is figyelembe véve. Fentieken túl a belterületi úthálózat minőségi fejlesztése valósulhat meg, ezáltal segítve a biztonságos közlekedés létrejöttét, utazáskényelmi szempontból a megfelelő minőségű útburkolat biztosítását.

 

Kategóriák
Hírek

Hirdetmény Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek értékesítésére vonatkozóan

A hirdetmény letölthető innen:

NFK Hirdetmény_2022. IV. ütem

Kategóriák
Hírek

Raktárból klubszoba

2019 őszén Tiszaug Község Önkormányzatának lehetősége nyílt arra, hogy a Helytörténeti gyűjteménynek helyet adó, a tiszaugiak által csak „Tájház” néven ismert épület egyik raktárából létrehozzanak egy kis klubhelyiséget, konyhával, mosdóval együtt. Tették ezt azzal a céllal, hogy egy olyan helyet tudjanak kialakítani, amit kisebb közösségek használhatnak összejöveteleik megtartására úgy, hogy ne kelljen egy másik intézmény nyitvatartástól függeniük, munkaidőhöz alkalmazkodniuk.

A Tiszaugi Nők Egyesülete nagyon jó ötletnek tartotta ezt, ezért felajánlotta, hogy pályázataik segítségével az üres tereket bebútorozzák, felszerelik, majd gondozzák, vigyázzák. A Magyarország Kormánya által támogatott „Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében a civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” címen kiírt pályázata jó lehetőségnek ígérkezett, hogy terveinket valóra váltsuk. 2020-ban pályázatot nyújtottunk be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez, a „Tiszaugi Nők Egyesülete eszközbeszerzési pályázata” címen, mely a FCA-KP-1-2020/3-001526 pályázati azonosítószámot kapta.
A pályázat segítségével a helyiség fűtését szerettük volna megoldani, bútorokat, elektronikai berendezéseket vásárolni.

Az Alapkezelő Zrt. befogadta a pályázatot, és hamarosan megérkezett az eredmény is, miszerint 1 121 271 Ft ősszegű támogatásban részesült az egyesület, melyet a klubszoba berendezésére használhattunk fel.
A bevásárlást, összeszerelést követően a tavasz folyamán birtokukba is vették az egyesület tagjai a klubot.

Rendezgettük, szépítettük. Helyet kaptak benne a más pályázatokból beszerzett berendezések, eszközök is, így nagyon otthonos, jól felszerelt hely alakult ki, ahová azóta is szívesen járunk. Itt tartjuk az összejöveteleket, foglalkozásokat, itt ünnepelünk, vagy csak egy beszélgetésre jövünk össze.

 

Természetesen nem csak az egyesület használhatja a klubot. Más civil szervezetek is tarthatnak itt összejöveteleket, de családok, baráti társaságok is élhetnek a lehetőséggel, hogy ide jöjjenek. A nyári Erzsébet-táborokban részt vevő gyerekek étkeztetése is itt bonyolódott, de a közelmúltban még egy esküvő is kapott itt helyet.
Úgy érezzük, hogy ez a klubszoba nagyon jó szolgálatot tesz majd a falu lakói számára, hisz nagyon sokoldalúan ki lehet használni, mindenki helyet talál majd benne. Reméljük, hogy jól szolgálja majd a kis közösségek alakulását, fejlődését.
Köszönjük az Önkormányzat önzetlen segítségét, és Magyar Falu Program anyagi támogatását.

Tiszaugi Nők Egyesülete

Kategóriák
Hírek

Tűzvédelmi tájékoztató építkezőknek

Kategóriák
Hírek

Tiszaugi Horgászturizmus fejlesztése TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00010

Tiszaugi Horgászturizmus fejlesztése TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00010

Jelen fejlesztés közvetlen célja a tiszaugi horgászturizmus revitalizálása, infrastrukturális fejlesztése amely hozzájárul a jelenlegi szolgáltatáskínálat színvonalának javításához, valamint új létesítmények létrehozásával a kínálat bővítéséhez.. A támogatási összeg : 47,41 millió Ft

 

Jelen fejlesztés közvetlen célja a tiszaugi horgászturizmus revitalizálása, infrastrukturális fejlesztése amely hozzájárul a jelenlegi szolgáltatáskínálat színvonalának javításához, valamint új létesítmények létrehozásával a kínálat bővítéséhez.. A fejlesztés megfelel a TOP-1.2.1-16 felhívás, önállóan támogatható tevékenységek – Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések C pontjának. A tervezett fejlesztés az aktív turizmuson belül a d pontban található – Horgászturizmus fejlesztése pontban található.

 

A projekt keretében a célcsoportok igényeihez illeszkedő szolgáltatás megvalósítása történik annak érdekében, hogy az elégedett vendégek közül mind több legyen a visszatérő vendégek száma, valamint – a hatékony marketingnek (is) köszönhetően – emelkedjen a térségbe látogató turisták száma és növekedjen az itt tartózkodás ideje.

A turisztikai vonzerő növekedésével erősödik a turisztikai kereslet. A projekt további célja, hogy a minőségi kínálat erősödésével emelkedjen a turisztikai költés is, valamint, hogy a beszerzendő eszközök hasznosítása minél inkább hatékony legyen.

 

 

1)         A horgászturizmus infrastrukturális fejlesztése:

 

  1. a)         Sétány:

 

1.104 m2 területen 10 cm tükör kiszedése speciális forgórakodó géppel, tükör alap tömörítése gépi erővel. M56-os kő terítése 10 cm vastagságban, tömörítéssel 5 cm vastagságú 020-as ágyazó kő terítése tömörítéssel, bedolgozással.

 

  1. b) Bejáró, parkoló 1-2:

 

Bejárók 831 m2 és parkolók 180m2 területen 15 cm tükör kiszedése speciális forgórakodó géppel, tüköralap tömörítése gépi erővel. M56-os kő terítése 15 cm vastagságban, tömörítéssel 5 cm vastagságú 020-as ágyazó kő terítése tömörítéssel, bedolgozással.

 

  1. c) Parkoló fő helyszín:

 

500 m2 területen 5 cm tükör kiszedése speciális forgórakodó géppel, tükör alap tömörítése gépi erővel.

M56-os kő terítése 15 cm vastagságban, tömörítéssel 5 cm vastagságú 020-as ágyazó kő terítése tömörítéssel, bedolgozással.

 

  1. d) Női-férfi zuhanyozó és mosdó:

 

A fejlesztendő területen jelenleg nem található sem zuhanyzó sem mosdó. A megfelelő higiéniai körülmények érdekében ezek felépítésre fog kerülni.

 

 

Azért, hogy a projekt megvalósuljon ingatlanbeszerzés fog történni.

 

2)         Tárgyi eszközök beszerzése

 

  1. a)         Úszóstég

 

A beszerzendő úszóstég a turisztikai attrakció egyik releváns eleme lesz.

 

  1. b)         Horgász csónakok

 

 

3)         Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 

  1. a)         Marketing tevékenység
  2. b)         5.2 Nyilvánosság biztosítása

 

A fejlesztés a célcsoportok igényeihez illeszkedve valósul meg, hozzájárul az egy turistára jutó költés növeléséhez, valamint a látogatószám növeléséhez. A fejlesztés kapcsolódik a folyó turisztikai szolgáltatásaihoz (szállás, sport, stb.). A projekt szakmai tartalmának kidolgozásában és a megvalósításban is részt vesz egy megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező turisztikai szakértő.

 

„A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.”

 

A projektről bővebb információt a www.tiszaug.hu oldalon olvashatnak.

 

További információ kérhető:

polgarmester@tiszaug.hu

Képek

 

Projekttábla (a szövegre való kattintással letölthető)