Kategóriák
Egyéb kategória

Minibölcsőde létrehozása Tiszaugon

Minibölcsőde létrehozása Tiszaugon

TOP projektek

Projektazonosító:

TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00047

Kedvezményezett:

Tiszaug Község Önkormányzata

Település:

Tiszaug

Forrás:

ERFA

Program:

TOP

Támogatási arány:

100%

Támogatási összeg:

129 853 668 Ft

Megvalósítás kezdete és vége

  1. 04. 30.-2023. 12. 08.

Státusz:

Lezárt

 

A projekt célja: A bölcsődék fejlesztésével a települések népességmegtartó képességének, a fiatal, képzett munkaerő megtartó lehetőségeinek növelése.

A projekt tartalma: A helyi szükségletekre és településszerkezetre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítása Tiszaug településen jelenleg nem működik bölcsőde. A projektben tervezzük az önkormányzati fenntartású Szivárvány Óvoda és Bölcsöde Tiszaugi Tagintézménye (6064 Tiszaug, Móra F. u. 2 127/3 hrsz.) működtetésében, új mini bölcsőde létrehozását. Tiszaug Község Önkormányzata új mini bölcsőde épület tervezésére adott tervezési megbízást. A tervezett mini bölcsőde épület 7 fős bölcsődei csoportot a 2 fős személyzeti létszámmal a vonatkozó előírásoknak megfelelően fog tudni fogadni. A kiszolgálóhelyiségek egy része közös (konyha, irodák, személyzeti szociális blokk), egy része az új épületrészben biztosított.

A projekt várható eredménye: A demográfiailag növekvő, vagy stagnáló népességű településeken lévő intézmények fejlesztéseinek, valamint a magas számú hátrányos helyzetű gyermekkel rendelkező intézmények fejlesztéseinek támogatásával a régión belüli társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek és a korszerű bölcsőde megteremtése a régió hosszú távú versenyképességéhez járul hozzá. A tervezett beruházás hozzájárul a gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez a bölcsődei ellátás fejlesztésével.

HÍREK

2021.05.28

Tiszaug Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-1.4.1-19 – Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című felhívásra. Az 50 000 000 millió forintos, vissza nem térítendő uniós forrásnak köszönhetően a településen minibölcsőde létrehozása fog megvalósulni.

2023.12.08.

PROJEKTZÁRÁS

Tiszaug Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE felhívásra „Minibölcsőde létrehozása Tiszaugon” címmel (projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00047). A 50,00 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós forrásból, valamint 79,85 Ft TOP hazai társfinanszírozásból finanszírozott projekt fő célja egy korszerű bölcsőde megteremtése.
Az Önkormányzat küldetésének tekintette, hogy a szükséges alapfokú nevelési szolgáltatásokat biztosítani tudja a község minden arra rászoruló lakójának.

A projektben az önkormányzati fenntartású Tiszaugi Óvoda (6064 Tiszaug, Móra F. u. 2 127/3 hrsz.) bővítése valósult meg, egy új mini bölcsőde megépítésével.

A mini bölcsőde épülete 7 fős bölcsődei csoporttal a 2 fős személyzeti létszámmal rendelkezik. Megépítésre került egy konyha, irodák, személyzeti szociális blokk, akadálymentes wc, öltöző, fürdő és egy tároló is.

A megvalósult beruházás hozzájárul a gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez és a vidék népességmegtartó erejéhez.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Kategóriák
Egyéb kategória

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00018 záró sajtóközlemény

Záró sajtóközlemény

 

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00018

 

2023.11.27.

 

A projekt keretében megvalósult két önkormányzati tulajdonú tiszaugi utca, a Bem József és Kis-Tisza utak felújítása. A felújítás belterületi közutak fejlesztése, korszerűsítése hozzájárult a lakóterületekkel való kapcsolatok javításához, a meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztéséhez. Tiszaug Község Önkormányzata a TOP-Plusz felhívás keretében, a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00018 projekt megvalósításával újította fel az érintett útszakaszokat, amelynek állapota az elmúlt hosszú évtizedekben meglehetősen leromlott. Az önkormányzat korlátozott erőforrásai nem tették lehetővé az útszakaszok burkolatainak minőségi újjáépítését. A projekt keretében a felhasznált forrás 49 936 357 Ft volt. A projekt megvalósítása az Európai Unió társfinanszírozásával és Magyarország Kormányának hozzájárulásával valósul meg. A projekt megvalósítása az érintett belterületi lakóutak meghatározott szakaszának fejlesztését, korszerűsítését szolgálta. A projekt keretében a közintézmények, közszolgáltatást nyújtó intézmények, turisztikai és vendéglátóipari létesítmények megközelíthetősége is javult, az adott útszakaszhoz kapcsolódó lakóterületek megközelíthetőségének javítását is figyelembe véve. Fentieken túl a belterületi úthálózat minőségi fejlesztése valósulhatott meg, ezáltal segítve a biztonságos közlekedés létrejöttét, a megfelelő minőségű útburkolat biztosítását.

 

 

 

További információ kérhető:

 

Tiszaug Község Önkormányzata

cím: 6064 Tiszaug Rákóczi F. út 51.

e-mail: polgarmester@tiszaug.hu

tel: 56/328-001

Kategóriák
Egyéb kategória Hírek

HVI határozat a megválasztható önkormányzati képviselők számának megállapításáról

2/2023. (X.25.) HVI_vezetői határozat 

Kategóriák
Egyéb kategória

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

A típusú pályázati kiírás: BursaA

B típusú pályázati kiírás: BursaB

Kategóriák
Egyéb kategória

Helló Világ!

Üdvözlet a WordPress-ben! Ez az első bejegyzés, amelyet lehet akár módosítani, akár törölni, aztán kezdődhet az írás, a tartalommal történő feltöltés.