Települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása

Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása

Kecskemét és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás működésével kapcsolatos döntés

Földhaszonbérleti szerződés hosszabbítási kérelem

Önkormányzati út megosztása

Önkormányzati szállásdíjak – 2013

Tiszaug Község Önkormányzat adósságkonszolidációja

Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról