Főplébánia Karitász Alapítvánnyal ellátási szerződés kötése

Rákóczi út 42/c sz. alatti üzlethelyiség bérleti kérelme

Földbérbeadási kérelem

Holtág bérleti szerződés módosítása

A Képviselő-testület 2014. évi munkatervére tett javaslat

A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A települési folyékony hulladék kezelési közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

2. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása