Kárász turistaszállásra hasznosítási megállapodás meghosszabbítása

„Tiszaugért” Alapítvány részére egyszeri támogatás

Folyószámla hitelszerződés igénylése

0107/18 hrsz-ú szántó terület elfogadásáról (ajándékozás önkormányzat részére)

Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának, valamint az általa alapított intézménynek jogszabály szerinti módosítása

Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési beszámolója

Vagyongazdálkodási terv

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás igénybevételéről szóló 8/2003. (VI. 25.) rendelet módosítása

2013. évi költségvetés I. módosítása