6. Szálláshelyek bérleti díja

5. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

4. Vízkárelhárítási terv

3. Településrendezési terv módosítása

2. 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet „B” változat

2. 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet „A” változat

1. Intézményi térítési díj módosítása