2015. évi belső ellenőrzési terv

Berecz Skolasztika Szociális Intézmény intézményi beszámolója

Körös-Tisza menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulási ügye

Gazdasági program 2014-2019

2015. évi költségvetési koncepció

Tájékoztató az önkormányzat első három-negyedéves gazdálkodási helyzetéről

Költségvetési rendelet III. módosítása