Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása

9. Bizottsági szerkezet kialakítása, bizottsági tagok személyének megválasztása

Az alpolgármester illetményének meghatározása

Az alpolgármester megválasztása

A polgármester illetményének megállapítása

HVB tájékoztató a választás eredményéről