Önkormányzati bérlakás igénylési kérelem

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Tiszakécskei Rendőrőrs beszámolója

Bácsvíz Zrt. beszámolója

2014. évi belső ellenőrzési jelentés

2015. évi költségvetés I. módosítása

2014. évi zárszámadás