Közvilágítási karbantartási szerződés megkötése

Fogorvosi feladatellátás

2016. évi belső ellenőrzési terv

Járási Esélyegyenlőségi Program

Földhaszonbérleti szerződés meghosszabbítása

Ivóvízminőség-javító társulással kapcsolatos megállapodás jóváhagyása