Lakás bérbeadási kérelmekről való döntés

Bácsvíz Zrt. – gördülő fejlesztési terv

Belső ellenőrzési jelentés térítési díjakkal kapcsolatban (óvodai társulás)

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet módosítása

Szociális tűzifa pályázat

Önkormányzati Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítás