2015. évi zárszámadás

Az önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves összefoglaló ellenőrzési jelentése (belső ellenőrzés)

Tájékoztató a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 2015. évi tapasztalatairól

Beszámoló az óvoda 2015. évi munkájáról

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde házirendje és szakmai programja