Meghívó

SISTRADE Kft-vel kötött közvilágítási szerződés meghosszabbítása

Tiszaug Rákóczi út 43 Fsz. 1. önkormányzati bérlakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés meghosszabbításának kérelme

Tiszaug Rákóczi út 43 I/6. önkormányzati bérlakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés meghosszabbításának kérelme

0148/7 hrsz-ú terület bérletére vonatkozó kérelem

Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

A tiszazugi ivóvízminőség-javító beruházással megvalósult csépai vízmű telep felújítási és beruházási költségeihez történő hozzájáruló nyilatkozat elfogadása