Helyi Építési Szabályzat módosítása

Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról

Belső ellenőrzési jelentés

2017. évi zárszámadás

2017. évi költségvetés módosítása (zárszámadás előtti)