Bácsvíz Zrt. gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása

Tiszaug településrendezési eszközeinek módosítása

2018. évi költségvetési rendelet II. módosítása

1. Települési önkormányzatok számára biztosított szociális tüzelőanyag vásárlásához való támogatási pályázaton való részvétel, önerő biztosítása