Az egészségügyi alapellátás körzethatárairól szóló 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszaug Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2008. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Rendelet száma : 2/2019. (II.28.)

a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag jogosultsági feltételeiről szóló 10/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rendelet száma : 1/2019. (I.31.)