a helyi iparűzési adóról

Rendelet száma : 17/2015. (XI.26.)

A telekadóról (Hatályos: 2016. január 1-től!)

Rendelet száma : 16/2015. (XI.26.)

A helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről

Rendelet száma : 4/2015. (II.26.)

Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról

Rendelet száma : 3/2015. (I.30.)

A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Rendelet száma : 4/2014. (III.27.)

A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

Rendelet száma : 27/2013. (XII. 19.)

A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Rendelet száma : 28/2013. (XII.19.)

Tiszaug Község Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról

Rendelet száma : 25/2013. (XII.19.)

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Rendelet száma : 24/2013.(XI.28.)

A Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2013. (X.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Rendelet száma : 20/2013.(X. 31.)