Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakásba történő befogadáshoz

Kérelem adatkezeléssel kapcsolatban

Kérelem önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőtársi jogviszonyának elismerésére

Kérelem önkormányzati bérlakás kizárólagos bérlőnek történő elismeréséhez, bérlőtárs halála esetén

Nyilatkozat önkormányzati bérlakásba történő befogadáshoz